วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สาวประชาสัมพันธ์
ป.ป.ช.นราธิวาส สุ่มตรวจอาหารกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรือเสาะ
         วานนี้ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุวัฒน์  เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สุ่มตรวจอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกิจกรรมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
           
         โดยการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสุ่มติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันดังกล่าวโดยไม่ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาตรงกับความเป็นจริง 

        ทั้งนี้ ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการทุจริต
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม  อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่ อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ