วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย CTJ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อเวลา 10.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 299 (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้  

1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566   3. เรื่องรายงานสถานะการเงิน 4.  เรื่องความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 43 ปี สมาพันธ์ฯ และเชิญชวนองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงาน 5. เรื่องแจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้สมาพันธ์ฯ 6. เรื่องเชิญชวน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นสมาชิกใหม่ของสมาพันธ์ฯ 7. เรื่องรับทราบความคืบหน้ากิจกรรมขององค์กรสมาชิก และ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับคณะกรรมการ บริหารสมาพันธ์เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาพันธ์ฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์ฯ, นายสุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นางสาวปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิกสมาพันธ์, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด เหรัญญิกฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ และนายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์ เข้ามาร่วมประชุมฯ

#สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ