วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
  มุกดาหาร คุมประพฤติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
 มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร วิทยากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และการให้คำปรึกษารายบุคคล ตลอดจนบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทำงานร่วมกำหนดทิศทาง และนโยบายในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ