วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กยท. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยางโลก ยกระดับอุตสาหกรรมยาง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลก" ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก

นายณกรณ์ เผยว่า การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ ตลอดจนมาตรการทางการค้าใหม่ๆ ที่หลายประเทศกำหนดขึ้นมาถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ยิ่งปรับตัวและเตรียมความพร้อมได้เร็วยิ่งได้เปรียบ ซึ่งจะทำให้ไทยจะสามารถเป็นศูนย์ยางพาราโลกได้ ทั้งนี้ กยท. มีนโยบายสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการมาระยะนึงแล้ว โดยจัดการระบบข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางและพื้นที่สวนยางในไทยให้เป็นปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลผ่าน platform และแอปพลิเคชั่น RAOT GIS ยืนยันได้ว่ามีความพร้อมผลักดันให้ยางพาราไทยสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศกำหนด ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความต้องการใช้ยางที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อมว่ามากน้อยแค่ไหน เพื่อผลักดันและสนับสนุนมาตรการต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยการดำเนินการของ กยท. ได้ความรับร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบกิจการการยาง รวมถึงภาคการศึกษาที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยยางต่างๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกได้ ส่งผลให้ยางพาราไทยเป็นที่สนใจของตลาดโลกมากขึ้น เป็นผลดีต่อราคายางในอนาคต

“รัฐบาลไทย และ กยท. ให้ความสำคัญติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และจะเร่งสร้างการรับรู้ การยอมรับ เพิ่มการสื่อสารไปยังทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มผู้ประกอบกิจการและผู้ผลิตยางพาราให้มองไปในทิศทางทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการความร่วมมือและกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ