วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ข่าวสังคม
ป.ป.ช. ภาค 6 ลงตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก มูลค่ารวมกว่า 950 ล้านบาท
วานนี้ (8 สิงหาคม 2566) นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 
ได้มอบหมายให้นางสาวเสริมศรี บุญคง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 6 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โครงการขุดลอกบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอเมืองพิษณุโลก กรณีมีผลกระทบจากการขนย้ายมูลดินในการนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้าง (ดินแลกน้ำ) มูลค่ารวมกว่า 950 ล้านบาท เนื่องจากงานสืบสวนคดีทุจริตภาค 6 ได้สืบทราบและรับทราบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่รอบโครงการขุดลอกบึงราชนกว่า มีการขนย้ายมูลดินออกจากพื้นที่โครงการไปทิ้งในพื้นที่เอกชนโดยไร้ซึ่งการควบคุมดูแลจากผู้รับผิดชอบ ทำให้เศษมูลดินดังกล่าว
หล่นบนพื้นผิวถนนจราจรรวมทั้งยังส่งผลให้ถนนสาธารณะเกิดความชำรุดเสียหาย และอาจส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างและหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก 
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่า มีการขนย้ายมูลดิน ทิ้งเศษมูลดิน และมีความชำรุดของทางสาธารณะจริง รวมทั้งมีการนำมูลดินไปทิ้งไว้ในที่เอกชน โดยจากการขอทราบข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการขุดลอกบึงราชนก 
โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการขุดลอกบึงราชนกแบ่งการดำเนินการออกเป็นหลายโซน โดยโซนที่พบปัญหาคือการขุดลอกในโซน 5 ที่เป็นการนำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้าง (ดินแลกน้ำ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือมิได้เป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ต้องประกวดราคาให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการ แต่เป็นการประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจมาขุดลอกเพื่อนำมูลดินไปใช้ประโยชน์แล้วจ่ายเป็นค่าตอบแทนคืนแก่รัฐ โดยมีการคำนวณราคามูลดินตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญกรมที่ดิน และตามหลักวิชาการคำนวณค่าใช้จ่ายการขุดลอกของกรมชลประทาน จึงสามารถนำมูลดินไปทิ้งไว้ในที่เอกชนได้ สำหรับประเด็นความเสียหายต่อทางสาธารณะ ได้มีการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 3 ฝ่าย ได้แก่ ชลประทาน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้รับจ้าง โดยรายได้จากการขุดลอกจะนำส่งเป็นรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาบึงราชนก สำหรับการชำรุดบกพร่องของทางสาธารณะทางชลประทานจังหวัดพิษณุโลกได้เก็บหลักประกันร้อยละ 10 ของมูลค่าที่ต้องนำส่งคืนแก่รัฐจากผู้รับจ้างไว้ซ่อมแซมความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขุดลอก 
ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 จะติดตามการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือไม่
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

   คัมภีร์ พระเครื่อง   หลังกาบหมาก ทีเด็ดเคล็ดลับ ... บางข้อ   ที่บรรดาเซียนใหญ่   กระซิบสอนเซียนน้อยในสมัยหนึ่ง   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ให...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ