วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (21 ส.ค.66) เวลา 13.30 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดจำปี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำศาสนา และศาสนิกชน ร่วมพิธี มีพระครูสิริวรธรรมาฏินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดมะนาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และประชาชน ได้ร่วมกันจัดพิธีรวมพลังทางศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ้นปีหลวง เพื่อรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสสนิกชนทุกศาสนาแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พะบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ