วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
พิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ สร้างอาคารหมอพร เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย
     วันนี้ 28 ส.ค.66 ที่พระตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนไม้มงคลและสมุนไพร หมอพร (สัตหีบ กม.6) ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ) พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ร่วมประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารหมอพร เรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาไทย โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ สมาชิกราชสกุลอาภากร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี 
     สำหรับ อาคารหมอพรเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และยาไทย เป็นอาคารที่มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ของโครงการศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวนไม้มงคลและสมุนไพรหมอพร ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ "หมอพร " และร่วมสืบสานเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาสมุนไพรไทย ยาไทย ในการดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
     ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ออกเป็น นิทรรศการเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของการแททย์แผนไทย พระประวัติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์แผนไทย เป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธอุดมมงคลวโรภาส" พระพุทธรูป ฝีพระหัตถ์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ได้รับนามประทานจาก สมเด็จพระสังฆราช ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะ พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทย พื้นที่สถานปฏิบัติธรรม พื้นที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาไทย
     ปัจจุบัน การก่อสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2566 สำหรับคำใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้น มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยมูลนิธิฯ ได้เปิดรับบริจาค พร้อมมอบปูชนียมงคลวัตถุที่ระลึก เนื่องในวาระ ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แด่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างในครั้งนี้
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ