วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“เลขามูลนิธิชัยพัฒนา” ชี้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความพอเพียง-เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ขณะที่การต้อนรับ “นพม.16” สุดคึกคักอบอุ่น 
วันที่ 18 สิงหาคม กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมอง วปอ.​ เพื่อสังคม จัดพิธีเปิดหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง หรือ นพม. รุ่นที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก พล​เอก​ นรินทร์​ แทบ​ประสิทธิ์​ ประธาน​มูลนิธิคลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ​นักศึกษา​ผู้เข้ารับการอบรม​ ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร พลเรือน และภาคเอกชน รวม 89 คน มีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 2 เดือน 

หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ดำเนินการ โดย มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัว สังคม องค์กร ภายใต้บริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "เข้าใจ​ เข้าถึง​ พัฒนา​ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

ดร.สุเมธ กล่าวบรรยายถึงศาสตร์พระราชาตอนหนึ่ง คือการใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยผู้นำก่อนจะทำอะไร ต้องมีความเข้าใจทุกเรื่อง เข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนการ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว จะต้อง ทำอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่า เป็นการสื่อสารทั้งทางไปและกลับ ถ้าสามารถทำทั้งสองประการ ได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน ส่วนการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการเดินทางสายกลาง ประกอบด้วย 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีความสมดุล และมีภูมิคุ้มกันในตัว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

ฉะนั้นมนุษย์ต้องเปลี่ยนวิธีคิด เมื่อนำไปสู่ความมั่นคงของชีวิต การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้อง - Back to basic - Small is beautiful - Green Technology - Slow Life - Simplicity - สมดุล มั่นคง ยั่งยืน

ดังนั้นการพัฒนาผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง จะต้องลงมือปฎิบัติ ( Action) เพื่อได้นำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ต่อมา พลเอก ไพศาล งามวงษ์วาน ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียง เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 16 ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก​ ประธาน​มูลนิธิคลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ ผู้อำนวยการหลักสูตร คณะกรรมการมูลนิธิ​ฯ​ คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นอกจากนี้ ช่วงท้ายได้จัดกิจกรรม  ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ พร้อมกับการ “รับน้อง นพม.16” โดย นพม.15 เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการเชิญรุ่นพี่ นพม.ทุกรุ่นเข้าร่วมงาน เพื่อพบปะต้อนรับสู่ครอบครัวผู้นำพอเพียงอย่างอบอุ่น//

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ