วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวไทยนิวส์ 
ชมรมครูเก่าสตรีศึกษาขับเคลื่อนสมาชิกและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ปี2566
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์  ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชาตรี ชาปะวัง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานประชุมคณะกรรมการและสมาชิกฯ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 167คน เป็นคณะกรรมการ26คน ซึ่งเป็นคณะครูโรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด ที่เกษียณอายุราชการ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยอดีต ผอ.ปรีชา คำภักดี และคณะ คณะกรรมการปัจจุบัน ประกอบด้วย อาทิ ที่ปรึกษานางประจวบ ชำนิประศาสน์ อดีตผอ.สตรีศึกษา นายชาตรี ชาปะวัง อดีตผอ.โรงเรียนสตรีศึกษา ประธานฯ รองประธาน3คนได้แก่ อดีตผอ.ดร.ปรีดา รำมะนา นายประสาร เรืองศรี อดีต รอง ผอ.สตรีศึกษา นายไพบูลย์ วงศ์คำจันทร์ เหรัญญิก นางวรีรัตน์ พันธุมะโน นายปรัชญา จันทร์เจริญ นายทะเบียน นายสุวัฒน์ อุทุมภา อดีตรองผอ.สตรีศึกษา เลขานุการ มีผู้บริจาคเนื่องในวันเกิด บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสตรีศึกษา  
กิจกรรมประกอบด้วย ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยสมาชิกฯที่เสียชีวิต 1 ท่าน ได้แก่ คุณครูละมุล แก้วขวัญข้า  กิจกรรมชมรมฯในปีที่ผ่านมา งานกีฬาสี กีฬาประเพณี งานรดน้ำดำหัว มีการช่วยเหลือสมาชิก วันเกิด เจ็บ ป่วย เสียชีวิต และงานสาธารณประโยชน์ต่างๆ การแสดงมุทิตาจิตครูโรงเรียนสตรีศึกษาปีนี้ เกษียณอายุราชการ 10 คน การเงินของชมรมฯมีการเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการ2ใน3 เหลือเงินในบัญชี 257592.39 บาท พร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีในการต้อนรับสมาชิกฯใหม่ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565 ได้แก่ ผอ.เทิดทูน สุจารี อดีตรองผอ.สุวพง์ษ์ คามวัลย์ ครู.เยาวลักษณ์ มิ่งโสภา ครูช่อเอื้อง รัตนวงศ์ ครูวัฒนา เทียนทองดี ครูชฎาพร รักการ ครูสุปราณี อินทะพิบูลย์  
รายนามผู้บริจาค ได้แก่ 1.ชมรมครูเก่าสตรีศึกษาจำนวน 6,000 บาท  จำนวน 3 ทุน 2.รองผู้อำนวยการสุวัฒน์ -คุณครูจารุวรรณ อุทุมภา จำนวน 2,000บาท    จำนวน 1 ทุน 3.ดร.วัฒนา-คุณครูชวนพิศ เถาว์ทิพย์ 2,000บาท จำนวน 1 ทุน 4.รองผู้อำนวยการทวี-คุณครูทิพวรรณ จันทราเกตุรวิ 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน* 5.คุณครูอุษณีย์ วุฒิจำนงค์ 2,000บาท จำนวน 1 ทุน 6.รองผู้อำนวยการเอี่ยมจิต ดีศรีแก้ว 2,000บาทจำนวน 1ทุน 7.คุณครูทองพูน วงศ์วีระประเสริฐ 2,000บาท จำนวน 1 ทุน 8.ผอ.ปรีดา-คุณครูปราณี ลำมะนา 4,000บาทจำนวน 2ทุน 9.ผอ.สุพรรณี สมานญาติ 2,000บาทจำนวน1 ทุน รวมทั้งหมด  26,000บาท จำนวน 13ทุน มีผู้บริจาคเพิ่มเติมได้แก่ ครูวราภรณ์ พินิจธนสาร 2,000 บาท ครูวิศนุ-ครูวรีรัตน์ พันธุมะโน 4,000 บาท ครูไพฑูรย์ พันตะพรหม 2,000 บาท ครูเพชรรัตน์ ครูเพชรา 1,000 บาท และอื่นๆ  สังสรรค์เชื่อมความสามัคคีหลังปิดประชุม
//////////////////////
อ.สมนึก บุญศรี ภาพ-ข่าว
สุทธิชัย อุปปะ (เต็ม)
สำนักข่าวไทยนิวส์-รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว   

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ