วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (8 ส.ค.66) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภออู่ทอง อำเภอด่านช้าง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอสามชุก รวม 21 ชุด โดยมอบให้แก่นายอำเภอ และราษฎรที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย โอกาสนี้ นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดเหตุฝนตกหนัก ลมแรงจนทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 5 อำเภอ ได้แก่ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จำนวน 13 ครัวเรือน อำเภอด่านช้าง จำนวน 1 ครัวเรือน อำเภอบางปลาม้า จำนวน 3 ครัวเรือน อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 3 ครัวเรือน และอำเภอสามชุก จำนวน 1 ครัวเรือน 
ทั้งนี้ ราษฎรผู้ประสบวาตภัย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ของตน ต่างรู้สึกปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบวาตภัย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีแก่ปวงพสกนิกรตลอดมา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_ ..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ