วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)  นักวิชาการอาวุโส Harvard University  เป็น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ“Corporate Nation-Building”
  NBI speech contest ได้รับเกียรติจาก พี่นาย  ดร. ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา หัวข้อ  Sustianable Community Revival ( คืนชีพชุมชน ฟูเฟื่อง เหนือกาลเวลา)
EEC PARTY "มีวิสัยทัศน์" คนมีวิสัยทัศน์ไม่ทำอะไรเพื่อวันนี้ แต่จะทำให้ดีเพื่อพรุ่งนี้ และวันข้างหน้าที่ดีกว่า ในคอนเซป ชุดมนุษย์อวกาศและมนุษย์ต่างดาว ที่สื่อถึงโลกแห่งอนาคตอันไกลโพ้น
นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาหัวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ