วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
 บุรีรัมย์- อบจ.บุรีรัมย์ เปิดถนนปรับปรุงใหม่เส้นทางสาย บร.ถ. 1 - 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง ไป บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย สู่ถนนสร้างเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 
         วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดถนนปรับปรุงใหม่เส้นทางสาย บร.ถ. 1 - 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง ไป บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ชาวตำบลพลับพลาชัย และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 
         นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย กล่าวว่า ถนนช่วงบ้านแสลงคง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย - บ้านสะเดา หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย เส้นทางสายนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนพาราแอสฟันติก คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจร ไป-มา สร้างความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางมารับบริการ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวได้ตัดผ่านโรงพยาบาล และสถานศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ไปสู่ตลาดการจำหน่ายที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน
       นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า อบจ.บุรีรัมย์ ได้เร่งนำนโยบายสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาถนและแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม โดยเฉพาะถนน
หนทาง ที่มีความสำคัญที่ใช้ในการสัญจรไป-มา การขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงการคมนาคมอื่นๆ ที่จะสร้างความสะดวก ความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนารายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ถนนเส้นนี้แม้จะเป็นถนน ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ถือว่าถนนสายนี้เป็นของพี่น้องชาวอำเภอพลับพลาชัยทุกคน จึงอยากขอให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมกันหวงแหน รักษาถนนเส้นนี้ให้มีสภาพที่สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
   หลังจากนั้น นายก อบจ.บุรีรัมย์ ได้เดินพบปะไต่ถามรับทราบ ทุกข์ สุข และปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชน ภายในบริเวณงาน เพื่อนำมาแก้ไขต่อไป

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ