วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เสริมความร่วมมือไฟฟ้า จีน - ไทย กฟผ. ต้อนรับสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต
เมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 Mr. Hao Yingjie เลขานุการสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (China Electricity Council) และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาทิ ศูนย์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเขตนครหลวง และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการความมั่นคงระบบไฟฟ้าในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียน โดยมี นายธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. ให้การต้อนรับ ณ กฟผ. 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส ภายใต้แบรนด์"ตะวันฉาย" ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ