วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
มุกดาหาร  สภ หว้านใหญ่เปิดอาคารหลังใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน
          มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 9 กย. 66  เวลา 09.00  น.นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดมุกดาหาร  พล.ต.ต ชัชชัย วงค์สุนะ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เจด็จ ปรีพูล ผกก.สภ.หว้านใหญ่  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.หว้านใหญ่ สมาคมแม่บ้านตำรวจ  หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน  เข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.หว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดอาคารหลังใหม่ ทันสมัยและได้มาตรฐาน ตอบสนองการใช้งาน พร้อมให้บริการประชาชนชาวอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
           โดยในช่วงเช้าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ในพิธี พระมหาเกษมณี เตชปญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก  ประธานฝ่ายสงฆ์  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จ  ประเคน จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ เสร็จพิธี  ต่อมาประธานฝ่ายสงฆ์  ได้เจิมเหนือประตูทางเข้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจหว้านใหญ่  เพื่อความเป็นสิริมงคล 
           พล.ต.ต ชัชชัย วงค์สุนะ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร   กล่าวว่า พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ ในวันนี้จากการกล่าวรายงานทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ รายละเอียดการก่อสร้างอาคารหลังนี้ และในวันนี้ ได้เห็นถึงความพร้อมของอาคาร สถานที่ ที่มีความสะดวกสบาย เหมาะสมที่จะให้บริการประชาชน เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ตามโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่
         ด้าน พ.ต.อ.เจด็จ ปรีพูล ผกก.สภ.หว้านใหญ่  เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ เดิมเป็นสถานีตำรวจระดับตำบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีราษฎรบ้านหว้านใหญ่ ได้บริจาคที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในราชการกรมตำรวจแต่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือมอบแต่อย่างใด โดยขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เลขทะเบียน มห. 181 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารต่อมา พ.ศ. 2521 สถานีตำรวจภูธรตำบลหว้านใหญ่ (สถานีตำรวจหลังเก่า) ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ และได้ใช้ที่ดินว่างเปล่าของราชพัสดุ เลขทะเบียน มห. 194 ที่สงวนไว้ให้ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์มีเนื้อที่จำนวน 38 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร     
          ส่วนอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ หลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่า ที่มีสภาพทรุดโทรม โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2565  ประเภทงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง เงิน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยมี บริษัท ทรัพย์ธารา ก่อสร้าง จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ เป็นอาคารขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop Service) ให้บริการงานด้านต่างๆ เช่น การแจ้งความร้องทุกข์ / การแจ้งเอกสารหาย / แจ้งเป็นหลักฐาน /เปรียบเทียบปรับคดีอาญา -จราจร / ตรวจสอบประวัติ / พิมพ์ลายนิ้วมือ/ ขออนุญาตต่าง ๆ ห้องพนักงานสอบสวน และงานอำนวยการ
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องผู้กำกับการ , ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม - จราจร , วิทยุสื่อสาร, การเงิน และ ห้องประชุม
                                                         ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ