วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)  นักวิชาการอาวุโส Harvard University  เป็น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การพัฒนามณฑณเพื่อการสร้างชาติ ภาคตะวันออก” มีรายละเอียด ดังนี้ Rayong Niche  : Bio-Plastic Industry
,Environmental , Concern Business Tourism , Hi Speed Train, Smart City ,Mechatronic and AI-Robotic Industry    Chonburi Niche : Mechatronic and AI-Robotic Industry ,การ ลงทุน รพ.เอกชนมากขึ้น
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ บรรยายหัวข้อ ระยอง สร้างชาติ โมเดล มีรายระเอียด ดังนี้ ระยอง niches ผ่านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงานและปริโตรเคมี biochemical industry  business tourism
  NBI speech contest ได้รับเกียรติจาก พี่โจ  ดร. เวโรฒ มาตยศิริ กรรมการผู้จัดการ เมิร์ซ อินโนเวชั่น จำกัดหัวข้อ  สนธนาอารยะ
EEC PARTY สโลวาเกีย  คนเก่ง สร้างชาติ  แต่งกาย ชุดนักเรียน
#NBI #EEC #chile # สถาบันสร้างชาติ #ชุมชนเพื่อกรสร้างชาติ
นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติ สัมพันธ์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ