วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เจียไต๋ รับรางวัลองค์กรดีเด่น สาขานวัตกรรมการเกษตร จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2566 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดยนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง รับรางวัล “องค์กรดีเด่น สาขานวัตกรรมการเกษตร” จากฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของเจียไต๋ที่ได้ผลักดันการพัฒนาวงการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในปัจจุบันได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรที่ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค รวมถึงผลักดันอาชีพเกษตรกรให้เป็นอาชีพที่มั่นคง และที่สำคัญคือการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมไทย
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ