วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.ราชบุรี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และทีวี พช.
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2566 เพื่อมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการนี้ 
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด และมอบหมายให้ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ร่วมรับฟังผ่านระบบ TV พช.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ