วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/wMmXSH64cig?si=yftexrOkPRixUoB6
คลิปข่าว. มติคณะรัฐมนตรี
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
      (ตอนที่ 2)
>ยกระดับมาตรฐานการบริการโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค )

>มอบหมาย อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปราบอิทธิพล
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
-ผู้บังคับการตำรวจจังหวัด
-กอ.รมน.จังหวัด 
ต้องร่วมรับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง.

#ขอชื่นชมโฆษกรัฐบาล
 หมอชัย วัชรงค์ ที่เป็นตัวของตัวเองในการแถลงมติคณะรัฐมนตรี ฟังง่าย เนื้อหาชัดเจน 
...ขอชื่นชมจากใจจริงครับ....
         ..... ........
รายการกฎหมายน่ารู้ และ
ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน กับ
 อ. วิชิต ดิษฐประสพ
- ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมาย 
สยามรพี
#ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย หรือขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขั้นตอนในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 และให้การช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีตำรวจ อำเภอ จังหวัดหรือข้าราชการส่วนกลาง 
#ให้คำปรึกษา หรือในการประสานงานหน่วยงานของรัฐ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
#กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มีข้อสงสัย สอบถามสาย ด่วน.
สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
    (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
-ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 
สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
 วันที่  14 กันยายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ