วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 มุกดาหาร จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
           มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลนั้น ในปีการศึกษา 2566 โดยมีนางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 
            พิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้นด้วยพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยต่อเด็กเยาวชนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณทุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็ก และเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล โดยในปีการศึกษา 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารได้รับทุน จำนวน 103 ทุน มูลค่า 515,000 บาท ได้พิจารณาจัดสรรให้กับเด็กพิการประเภทต่างๆ ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก จำนวน 38 คน บุคคลพิการซ้อน จำนวน 35 คน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 14 คน และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จำนวน 16 คน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามพระประสงค์ขององค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับทุน สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
             นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายดำรงชีวิต พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับผู้พิการ ด้วยความประหยัด เหมาะสมกับเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ขอให้ผู้ปกครองใช้ความอดทน ความรัก ความเสียสละ ในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้พัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร 081-050-1177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ