วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อยุธยา - รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ 15 หน่วยงาน ใ นพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร(ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ 15 หน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบนเป็นอดีตราชธานี ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO ภายใต้ชื่อ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมูลค่าสูงเป็นอันดับ ๓ ของประเทศและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ประชาชนโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "กรุงเก่า" หรือ "เมืองกรุงเก่า" ห่างจากกรุงเทพ ฯ 75 กิโลเมตร มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคบริการ และการเกษตร เป็นรายได้ที่สำคัญของจังหวัด โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรกว่า 9 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน มีพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเพียงเล็กน้อยประมาณ จำนวน 14,707 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของพื้นที่ในเขตซลประทานทั้งหมด สินค้าการเกษตรสำคัญด้านพืช ได้แก่ ข้าว เมล่อน ผักบุ้งจีน ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร ด้านประมง ได้แก่ ปลานิล กุ้งก้ามกราม และกุ้งขาว มีครัวเรือนเกษตรฯ จำนวน 40,859 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 12.15 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดฯ) สมาชิกในครัวเรือรเกษตรกร 66,388 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของจำนวนประชากรในจังหวัด)

ในส่วนของการดำเนินงานด้าน การปฏิรูปที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นดำเนินการปฏิรูปที่ดินจำนวน 34,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับพระราชทานให้นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 11,000 ไร่ ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร(ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมงานศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยรับสมัครผู้สนใจผ่าน ส.ป.ก.จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดให้การฝึกอบรมศิลปาชีพสาขาต่าง ๆ รวม 30 แผนก สำหรับหลักสูตรศิลปาชีพแต่ละสาขาวิชาช่างของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ มุ่งเน้นการฝึกทักษะและการปฏิบัติตามหลักสูตรฝึกอบรม 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ศิลปกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ และช่างอุตสาหกรรม

ขอบคุณภาพ : ก้อง PR อบจ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ