วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 28 ก,ย, 66 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเบิกไพรร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2566 ในการนี้นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง บรรพบุรุษที่เสียสละให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความสามัคคี สร้างเสริมความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติ ก่อให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาชาติไทย / ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ