วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/กิจกรรม "เอามื้อดำนา"เชื่อมความรัก ความผูกพันในครอบครัว ชุมชน บ้านหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 เมื่อวันที่ 9 ก,ย, 66 นางสาวเขมณัฏฐ์ ค้ำชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายขจร มูลจันทะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลา ร่วมเปิดกิจกรรม "เอามื้อดำนา" ณ โคกหนองนา โมเดล หมู่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ ซึ่งกิจกรรมเป็นการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคี เพื่อความสัมพันธ์อันดี ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อความเจริญของบ้านเมือง โดยมีนายไพร ชมโลก กำนันตำบลหนองปลาหมอ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง ผู้แทนบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้น   ปีที่ 2 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม"เอามื้อดำนา" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานให้หันกลับมาสนใจและเห็นคุณค่าของอาชีพมีมาแต่โบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเพื่อให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น/ที่ บ้านหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ