วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
 " พิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ณ เหมืองแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง " 

" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "

    พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วย ชนาธิป เสมแย้ม , จำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง , ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ,พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว , พันตำรวจโท หญิง จิราภรณ์ พร้อมมูล , มณฑลทหารบกที่ ๓๒ , กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ , กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๓  ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา , หัวหน้าจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดลำปาง , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ , สุรพล เลอวิศิษฎ์ , ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์, โกเมน รุ่งเรืองสกุล กรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,อภิชัย พันธุ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,  กรรมการชมรมนักธุรกิจชาวใต้ , ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ , ชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดลำปาง , เลขานุการชมรมชาวปักษ์ใต้อุตรดิตถ์, ประธานชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดแพร่ , ประธานชมรมชาวใต้จังหวัดสุโขทัย ,ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะ ,กองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่เมาะ ที่ ๕ ลำปาง ,สมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ , ชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดต่างๆในภาคเหนือ  , จิตอาสาพระราชทานทุกท่าน , กรมป่าไม้ , ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ , ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เหมืองแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

    นโยบายหลักของสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์คือ การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  อีกทั้งได้พระราชทานแนวความคิดในเรื่องจิตอาสาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำไปยึดปฎิบัติ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาความสามัคคีในหมู่คณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาของสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๔ ได้ปลูกต้นไม้รวมกับที่ผ่านมากว่า ๓๑,๑๘๐ ต้น และได้ปล่อยพันธุ์ปลา ๔๔๔,๐๐๐ ตัว , ปู , กุ้ง จำนวนมากกว่า ๑๑๕ ล้านตัว การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะเฉลิมพระเกียรติเพื่อปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ชื่อวิทยาศาสตร์Tabeuia argentea Britton เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Bignoniacea ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของเหมืองแม่เมาะให้กลับมามีชีวิตชีวาสวยงามเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ