วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
 มุกดาหาร มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา นร.ผู้สูงอายุ
           มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 กย. 66  ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมุก นายโสภณ กลิ่นประปทุมทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมุก เป็นประธานในพิธีมอบปัญญาบัตรให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเทศบาลตำบลมุก ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
           โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมุก เป็นโครงการ ที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลมุก ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และได้ดำเนินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ ภายหลังจากรับใบประกาศนียบัตรเสร็จ ทางกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ยังมีการฟ้อน และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ด้วยกันอย่างสนุกสนาน 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ