วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
19 กันยายน 66  อ ฉวีวรรณ แย้มเจริญ (อ ป๋อม)ประธานโครงการชุมชนสุขภาพดี ของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย และ อ ศศิวิมล ลือวิพันธ์ (อ โมนา) เลขาธิการของประชาชนโครงการชุมชนสุขภาพดี 
 ลงพื้นที่ เตรียมงาน การนำโครงการ ชุมชนสุขภาพดี กินอาหารให้เป็นยา เข้าสู่ชุมชน สตรีเหล็กดอนเมือง ขอบคุณประธานชุมชน และประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพ คุณบุญศรี สุวรรณดี โดยเริ่มต้นจาก การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สปสช ในเขตนั้นๆ หญิงเก่ง แห่งสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ