วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หนังสือนัดและระเบียบวาระประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ และครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร สามารถอ่านเอกสารในรูปแบบ E-book ได้ที่
 https://shorturl.at/egzU5 และ Download เอกสารประกอบการประชุมได้จาก http://bit.ly/44zcALe (สำนักการประชุม)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ