วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566" ภายใต้แนวคิด "รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง"
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิชาการเอ็นที ซอยงามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการ "สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566" โดยมีนายไพโรจน์ โสภาพร เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 372 คนในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566"  ในครั้งนี้ด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566" ในวันนี้ เห็นได้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ ในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะทุกคน ณ ที่นี้คือ "ครอบครัว พช." อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดและเป็นกลไกสำคัญยิ่งของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชน ได้อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวขอบคุณพี่น้องข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเทในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 62 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ "รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง" ดังคำที่ว่า "เดินคนเดียวเดินได้ไว แต่ถ้าจะเดินให้ไกลต้องเดินไปด้วยกัน"โครงการ "สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566" มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
 1. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 
 2. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
 3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย ทีมผู้บริหาร (ภูมิภาค - ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ฟุตบอลชาย (ภูมิภาค - ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ 
 2. แชร์บอล (หญิง) (ภูมิภาค - ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่  
 3. เปตอง ทีมผสม (ภูมิภาค - ส่วนกลาง) จำนวน 1 คู่ ในช่วงท้าย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบรางวัลกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พัฒนาการจังหวัดและข้าราชการกรมฯ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ