วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
#จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน(9/2566) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัด
 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน (9/2566) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ
ก่อนวาระการประชุมฯผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบโล่รางวัลโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์”
          สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ