วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อุตรดิตถ์ - ต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา เมื่อเวลา12.00 น.ของ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา   ณ.บริเวณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์   จากการนำของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์  นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปิยศักดิ์ ชูช่วย นายกอบต.นายาง นายประยูร หมื่นพรมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกวางหมู่ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับคณะรองประธานวุฒิสภา  จากการนำของ
 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ  เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการของการทำฝายชุมชนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณรอบฝายชำเลี้ย โดยนายสมหวัง ผวจ.กล่าวให้การต้อนรับคณะฯหลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จ นายสมหวัง ผวจ.นายสรุศักดิ์ นอภ.พิชัย พร้อมคณะร่วมกันปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นแหล่งต้นน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำ ในบริเวณรอบฝายซำเลี้ย

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย    
        
      รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ