วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อุตรดิตถ์ - ต้อนรับ รองประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา เมื่อเวลา12.00 น.ของ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา   ณ.บริเวณ ฝายชำเลี้ย บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๒ ต.นายาง อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์   จากการนำของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์  นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายปิยศักดิ์ ชูช่วย นายกอบต.นายาง นายประยูร หมื่นพรมอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกวางหมู่ที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับคณะรองประธานวุฒิสภา  จากการนำของ
 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกวุฒิสภา นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ  เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินการของการทำฝายชุมชนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณรอบฝายชำเลี้ย โดยนายสมหวัง ผวจ.กล่าวให้การต้อนรับคณะฯหลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จ นายสมหวัง ผวจ.นายสรุศักดิ์ นอภ.พิชัย พร้อมคณะร่วมกันปลูกต้นยางนา เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นแหล่งต้นน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำ ในบริเวณรอบฝายซำเลี้ย

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  สนับสนุนโดย    
        
      รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ - พล.ต.ท.สำราญฯ” แถลงจับ 4 นักค้า ขบวนการยาเสพติด ทลายแหล่งพักยาในเมืองนครปฐม ยึดบิ๊กล็อต ยาบ้า 15 ล้านเม็ด เฮโ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ