วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
มุกดาหาร  เทศบาลตำบลชะโนด แข่งเรือประเพณี
        มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 66  นายวิริยะ ทองผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือประเพณีตำบลชะโนด พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์ ทองผา สจ.เขตอำเภอหว้านใหญ่ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หว้านใหญ่,  โดยมีนายสำเนียง ใจสุข นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด พร้อมด้วยสมาชิก, หน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายสำเนียง ใจสุข นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด  เปิดเผยว่า  การจัดการแข่งขันเรือประเพณีตำบลชะโนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว )  ในด้านวัฒนธรรมประเพณี  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการส่งทีมเข้าแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง โดยแบ่งการแข่งขันเรือ 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือชายกลาง จำนวน 35 ฝีพาย และประเภทเรือชายจิ๋ว จำนวน 12 ฝีพาย  รวมเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มีการจัดแข่งขันจำนวน 2 วัน 
           นายวิริยะ ทองผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมสายสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยได้นำเอาการกีฬาแข่งขันเรือประเพณี ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะนักกีฬา ให้รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   สนับสนุนโดย                     รายงานข่าว                

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ