วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/เกษียณสุข เกษมสันต์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 28 ก,ย, 66 โดยนายสมชัย ธิติพงศา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง นางวิรัลพัชร นันทิบัณฑิต รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู กล่าวแสดงมุทิตาจิตและ มอบช่อดอกไม้ ให้แก่นายวัฒนา ศรีด้วง ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้คณะกรรมการและครู นักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของโรงเรียน เนื่องในวันเกษียณสุข เกษมสันต์ พี่วัฒนา ศรีด้วง คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอ นอกจากนี้นายวิริยะ น้อยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง และคณะครูบาอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกผู้เกษียณงาน ให้เจริญรุ่งเรือง บรรยากาศอบอุ่น / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ