วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนา Micro Modular Reactor (MMR)
และพิธีปิดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4
​มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมพิเศษเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) เตาปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ทางเลือกพลังงานสะอาด สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคต
​เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติร่วมต้อนรับวิทยากรร่วมเสวนา MMR ได้แก่ รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ CEO Myandawei Industrial Estate Company Limited, Mr.James Voss Managing Director USNC AUSTRALIA PTY LTD, คุณทวี จงควินิต
เลขาธิการ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) และผู้ดำเนินรายการโดย คุณวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

​ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยร่วมต่างๆ ดำริที่จะให้มีกิจกรรมเสริม ในการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็ม สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากหัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modules ประเด็นที่น่าสนใจ จากการเสวนา ในวันนี้ ประกอบด้วย

• MMR คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีนี้?
• ข้อดี ข้อพึงระวัง ปัญหาอุปสรรค สำหรับประเทศไทย
• การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ การยอมรับของสังคม
• แนวทางการส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด  ในภาคอุตสาหกรรม
• ทางเลือกสำหรับการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
 
​หลังจาก จบการเสวนาแล้วคณะผู้จัดการอบรม ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระเดช  เตชะไพบูลย์ นายกสมาคม RE100  มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวปิดการอบรม

นอกเหนือจากกิจกรรมเสวนาแล้ว คณะผู้จัด ได้เรียนเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ในรุ่นที่ 1,2,3 และรุ่นที่ 4 ร่วมกิจกรรม ETC Networking ในภาคค่ำ เพื่อสังสรรค์แลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจากภาครัฐ สถาบันการเงิน  สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหาร ของหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรม ในหลักสูตรนี้
 
​เนื้อหาการอบรม และคลิปการเสวนา ติดตามได้จาก Websites : www.cep.or.th
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส 
:ภายใต้เครื่องหมาย"ตะวันฉาย"ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ