วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/b13415DSq_U?si=hylUz9YBW8AFKZp1
    แจ้งเรียนทุกท่าน และ
หน่วยงานส่วนราชการ เพื่อทราบ 
   ปัจจุบันได้มีกลุ่มบุคคลตั้งองค์การ หรือองค์กรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ในหลายมาตรา เช่น มาตรา 42 เป็นต้น.
   ข้อแตกต่างของแต่ละกลุ่มคือ
โลโก้ หรือสัญลักษณ์ และประธานใหญ่ของแต่ละองค์กร หรือองค์การ
     การบริหารจัดการแต่ละกลุ่มองค์กร หรือองค์การ บริหารกันเองมิได้ขึ้นตรงต่อองค์การใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง. 
(การบริหารงานเป็นเอกเทศเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพแต่ละองค์การหรือองค์กร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ)

#ข้อสังเกต(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
  ข้อ 1. สัญลักษณ์ธงชาติ มีคันธง และพานอยู่นอกธง เป็นไปตาม พรบ.. ธงชาติ ห้ามนำสิ่งใดๆเข้าไปอยู่ในธงชาติ

   ข้อ 2. (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์ มีหนังสือที่รัฐสภาตอบรับการเปลี่ยนแปลงประธานใหญ่องค์การ
    ที่ สผ 0001/981
 ลงวันที่ 29 มกราคม 2553 
      (ส่งมาพร้อมนี้)

   ข้อ 3. ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
ปัจจุบันชื่อนาย วิชิต ดิษฐประสพ เป็นประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่ม พันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
( นายวิชิต ดิษฐประสพ เป็นประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.) ต่อจากพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์ ที่ถึงแก่กรรม เมื่อปี 2559)

  #กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุวรรณ แสงพันธุ์ แสวงหาผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ
 > (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์ ไม่มีการเชิญชวนสมาชิกลงทุนใดๆทั้งสิ้น เป็นองค์การที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และประสานงานหน่วยงานของรัฐให้การช่วยเหลือประชาชน และไม่มีการเชิญชวนลงทะเบียน เพื่อรอรับเงินใดๆทั้งสิ้น
> การติดต่อหรือประสานงานหน่วยงานของรัฐ ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ร้องเรียนจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)เท่านั้น และบุคคลผู้นั้นต้องมีบัตรประจำตัวสมาชิก(อ.ต.ร.)หรือตำแหน่งอื่นที่บัตรยังไม่หมดอายุ หากบัตรหมดอายุถือว่าท่านผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกองค์การ(อ.ต.ร.)อีกต่อไป 
   *สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)จะลบชื่อท่านออกจากระบบฐานข้อมูลของ(อ.ต.ร.)ทันที ณ วันบัตรหมดอายุ
  ( ระบบคอมพิวเตอร์จะลบชื่อสมาชิก(อ.ต.ร.)ที่บัตรหมดอายุทันที ณ วันที่บัตรหมดอายุ)

>มีข้อสงสัยสอบถามสา ด่วน (อ.ต.ร.)
มือถือ มือถือ ID Line 064-516-6794
     (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.) (อ. ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณแสงพันธุ์
   จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
     วันที่ 9 กันยายน 2566
         ..................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ