วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
"ผบ.ตร." ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรภาค 6 ให้โอวาท มอบหลวงพ่อโสธร รุ่น “ตร.108 ปี”  บวงสรวงปฐมฤกษ์
โครงการก่อสร้างสนามยิงปืนกิตติประภัสร์ ชมเชยการทำงานห้วงที่ผ่านมา เน้นย้ำเป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก แก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยออนไลน์ มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานแข่งเวลาเพื่อประชาชน 
.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  ที่ ตำรวจภูธรภาค 6 จว.พิษณุโลก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาตรวจเยี่ยม อำลาหน่วย และเป็นประธานบวงสรวงปฐมฤกษ์โครงการก่อสร้างสนามยิงปืนกิตติประภัสร์ โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 , รอง ผบช. , ผบก.ในสังกัด ภ.6 ข้าราชการตำรวจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ผบ.ตร.สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และตรวจแถวกองเกียรติยศ  จากนั้นเข้าห้องประชุม มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ ภ.6 
.
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ ได้กล่าวขอบคุณและชมเชยการปฏิบัติงานของตำรวจ ภ.6 ในห้วงที่ผ่านมา ได้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถคลี่คลายคดีสำคัญ ทำให้ประชาชนอุ่นใจ เชื่อมั่นและศรัทธา อาชีพตำรวจเป็นอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรี หน้าที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การพิทักษ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงพิทักษ์สันติราษฎร์ อำนวยความยุติธรรมประชาชน 
.
ผบ.ตร.ฝากข้อคิดการทำงานให้ตำรวจในโอกาสตรวจเยี่ยม ก่อนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้

“สิ่งสำคัญที่สุดคือทัศนคติการทำงานเชิงบวก โดยเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ถ้าคิดบวกจะทำงานเป็นสุข ไม่เหนื่อย ถ้ามองเป็นภาระ จะทำงานไม่มีความสุข ให้ตำรวจนำวิสัยทัศน์ที่ให้ไว้ไปใช้ในการทำงานดูแลประชาชน เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความผาสุกประชาชน ตำรวจจะต้องแม่นข้อกฎหมาย มีหลักการชี้แจงประชาชนได้ ให้ความสำคัญในการอบรม การฝึก การปล่อยแถว มีการซักซ้อมแผนต่างๆ ถอดบทเรียน ประเมินผลการทำงาน ต้องทำงานเชิงรุกแข่งกับเวลาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เช่น กล้องวงจรปิด และต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาชนในพื้นที่”
.
ผบ.ตร. กล่าวว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะมีการประเมินผลการทำงานของตำรวจ ทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยมีประชาชนเป็นผู้ประเมิน ขอให้ตำรวจทุกนายให้ความสำคัญ  และดำเนินการตามตัวชี้วัดในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจ โดยผลการประเมินจะถูกใช้พิจารณาในการบริหารงานบุคคล จึงกำชับการให้ความสำคัญกับการเข้าไปแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจมากขึ้น มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้สังคม ทำชุมชนเข้มแข็ง  ถ้าหัวหน้าสถานีลงพื้นที่ เห็นปัญหาด้วยตนเอง จะเห็นภาพ จะรู้แนวทางวิธีการจัดการที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขึ้นมาได้ ในปีหน้าจะมีตำแหน่งสารวัตรชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สำหรับโรงพักขนาดใหญ่ ที่จะทำหน้าที่คอยประสานงานกับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ จะดียิ่งขึ้น
.

“อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากตำรวจไว้ในภายภาคหน้า คือ ภัยออนไลน์ที่กำลังระบาดในยุคนี้ มีการออก พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาเป็นเครื่องใช้เครื่องมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดย ผบ.ตร.ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ ธนาคาร กสทช. ผู้ให้บริการ ศาล อัยการ และส่วนอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกมิติ ขอให้หน่วยให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปราม จับกุมบัญชีม้าซิมม้า อบรมครูไซเบอร์ให้ความรู้สร้างวัคซีนให้ประชาชนต่อเนื่อง และในปีหน้าจะมีตัวชี้วัดการทำงานคดีออนไลน์ ทำ SOP วิธีการปฏิบัติของหัวหน้าสถานี แอดมิน พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความสอดคล้องต้องกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
.
ผบ.ตร.ยังฝากข้าราชการตำรวจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นตำรวจมืออาชีพ แม่นยำข้อกฎหมาย ทำงานเชิงรุก โดยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หมั่นทบทวนยุทธวิธี มีการวางแผนการทำงาน ทบทวน ประเมินการปฏิบัติอยู่เสมอ มีจริยธรรมประจำใจ ครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ สามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำความดี ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง
.
หลังมอบนโยบาย ผบ.ตร.ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร รุ่น “ตร.108 ปี” ที่ ตร.จัดสร้างขึ้นให้ ภ.6 สำหรับประวัติการสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่น ตร.108 ปี เนื่องจากอาคารใหม่ ตร. ควรจะมีพระพุทธรูปประจำอาคาร  ผบ.ตร. จึงได้มีดำริสร้างพระขึ้นมา ซึ่งปี 2538 กรมตำรวจสมัยนั้นได้ สร้างหลวงพ่อโสธรขึ้นมา มาปีนี้ครบรอบ 108 ปีของ ตร. จึงจัดสร้างหลวงพ่อโสธรรุ่น ตร.108 ปี ขึ้น และสร้างให้ตำรวจทุกนายทั่วประเทศ ถือเป็นพิธีมงคลครั้งสำคัญ ได้นิมนต์พระเถราจารย์จากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพุทธาภิเษก เงินรายได้จากการสร้างพระนำส่วนหนึ่งไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสร้างศูนย์ไต และจัดซื้อเครื่อง PET Scan ตรวจหาสารมะเร็ง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนใช้บริการ และยังได้มอบให้ รพ.ตำรวจสมาคมตำรวจ  มูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ สมาคมสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ฯ โดยได้มอบเหรียญอาร์ม พระพุทธโสธรให้ข้าราชการตำรวจ ภ.6 ทุกนาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และจะได้ส่งมอบให้ตำรวจทั่วประเทศต่อไปอีกส่วนหนึ่งด้วย 

จากนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ ได้ไปเป็นประธานบวงสรวงปฐมฤกษ์โครงการก่อสร้างสนามยิงปืนกิตติประภัสร์ของตำรวจ ภ.6 ซึ่ง ผบ.ตร.อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสนามยิงปืน พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้เชื่อว่าสนามยิงปืนกิตติประภัสร์ จะช่วยพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถตำรวจ ภ.6 และส่วนราชการอื่นๆ ที่จะร่วมใช้ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้กับประชาชน

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ