วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวผู้พิพาท
พช.ราชบุรี รับการตรวจติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดราชบุรีและพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี(ตัวเเทนพัฒนาการอำเภอ), นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และตัวแทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ รับการติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ของคณะติดตามฯ ประกอบด้วย นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหารและประเมินบุคคล, นายสุขุม ธรรมประทีป นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวสุพัตรา วันนู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นางสาวชาลินี จันทรากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวประภา อังคภากรณ์กุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวจักรีพร เสมอใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยเป็นการติดตามประเด็น ดังนี้
1. การจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2567-2569 โดย ผู้แทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. ภารกิจงานความยุ่งยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนคาดหวัง
2.1 นักวิชาการพัฒนา ชุมชน (พัฒนากร)
2.2 นักวิชาการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
2.3 นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3. การดำเนินงานตามภารกิจของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ในพื้นที่อำเภอโดย พัฒนาการจังหวัด/ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/พัฒนาการอำเภอ
4. บรรยายประเด็นการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงบ่าย พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้นำคณะติดตามฯ เข้าศึกษาการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวกิรณา พินเสนาะ พัฒนาการอำเภอวัดเพลง, พัฒนากร ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับเเละนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
การติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานอำเภอชนอำเภอ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของกรมการประชาชนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจภารกิจงาน ความยุ่งยากและคุณภาพของงานในการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561-2569

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ