วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นางสาวผริตา  อนุภาพ เป็นบุตรของ นางชูศรี อนุภาพ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต ณ บ้านเลขที่   72 หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน  เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2566  เวลา 11.10 น. สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  มีผู้เสียชีวิต 2 รายคือนางชูศรี อนุภาพ เจ้าของบ้านและเด็กชายอายุ3ขวบ โดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ราย  ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวพักอาศัย อยู่กัน 3 ราย

ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
โอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ  ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ