วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นางสาวผริตา  อนุภาพ เป็นบุตรของ นางชูศรี อนุภาพ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต ณ บ้านเลขที่   72 หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลังคาเรือน  เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2566  เวลา 11.10 น. สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  มีผู้เสียชีวิต 2 รายคือนางชูศรี อนุภาพ เจ้าของบ้านและเด็กชายอายุ3ขวบ โดยมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ราย  ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวพักอาศัย อยู่กัน 3 ราย

ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
โอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ  ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ