วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ผอ.ป.ป.ช. ยโสธร รุดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กรณีการแจ้งเบาะแสสถานีสูบน้ำถูกทิ้งร้างใช้งานไม่ได้มากว่า 7 ปี
สืบเนื่องจากที่ สปจ..ยโสธร ได้รับแจ้งเบาะแสความเสี่ยงการทุจริต จากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ปฏิบัติการ CDC) กรณีปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook: ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ว่า " 27 ล้าน สร้างเสร็จรั่ว อบต.ไม่รับ ถูกทิ้งมา 7 ปี " โดยระบุว่า สถานีสูบน้ำ 27.7 ล้าน นี้อยู่ที่บ้านดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 59 ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะท่อส่งน้ำรั่วและสูบไม่ขึ้น จากนั้นพยายามส่งมอบแต่ อบต.บากเรือ ไม่รับ สุดท้ายถูกปล่อยทิ้ง จนผ่านมาเจ็ดปีกลายสภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นสนิม ล้อมรอบไปด้วยหญ้านานาพันธุ์
---------
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยสมาชิกชมรม STRONG - ต้านทุจริต จังหวัดยโสธร พร้อมทั้ง ผู้บริหาร อบต. บากเรือ และผู้นำท้องที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยมีนายสิทธิพงษ์ กระทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลโครงการดังกล่าว ว่าสถานีสูบน้ำตอนนี้ใช้งานไม่ได้จริง สืบเนื่องมาจากท่อส่งน้ำรั่ว จากการเสื่อมสภาพเนื่องจากผ่านระยะเวลามานานหลายปี 
---------
เบื้องต้นในส่วนการแก้ไขปัญหา ทางโครงการชลประทานจังหวัดยโสธรจะดำเนินการของบประมาณเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่มีปัญหา จำนวน 4 เครื่อง และเมื่อดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นจะทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ อบต. บากเรือ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับหน่วยงาน ในขณะที่ อบต. บากเรือ ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการชลประทานจังหวัดยโสธร เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุม และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์อื่น ๆ เนื่องจาก อบต. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เสนอให้ทางโครงการชลประทานจังหวัดยโสธรรวบรวมข้อมูลปัญหาข้อจำกัดของหน่วยงานที่จะรับมอบ เพื่อที่รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการนำเสนอต่อผู้บริหารของกรมชลประทาน เพื่อที่จะพิจารณาจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ