วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวเกษตรกร
"ทุเรียนเบตง ทุเรียนคุณภาพ” นายอำเภอเบตง เยี่ยมล้งทุเรียน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการล้งทุเรียน และสอบถามถึงภาวะกลไกของตลาดทุเรียน ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการล้งทุเรียนถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ปี 2566 เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จัก สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย รวมทั้ง การขอรับใบรับรองผลผลิต GAP (Good Agricultural Practices) ของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หลังทางจังหวัดมีมาตรการคุมเข้มเกษตรกร ผู้ประกอบการต้องมีใบ GAP ก่อนส่งผลผลิตสู่ท้องตลาด ป้องกันการสวมสิทธิ์และการตัดทุเรียนอ่อน 
      
ขณะนี้ผลผลิตทุเรียนของอำเภอเบตงออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 22,000 ตัน และจะทยอยออกสู่ตลาดอีกประมาณ 8,000 ตัน ในห้วงเดือนกันยายนนี้ โดยทุเรียนเบตง เป็นทุเรียนสะเด็ดน้ำ ปลูกโดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล บำรุงรักษา และที่สำคัญมีรสชาดดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งมีความหลากหลายของสายพันธุ์ เช่น ทุเรียนมูซังคิง โอวฉี่หนามดำ ก้านยาว ชะนี ยาวลิ้นจี่ หมอนทอง พวงมณี เป็นต้น 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ