วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”
วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมดำเนินโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)สัญจรลงพื้นที่ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน"จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จากข้อมูล TPMAP/ThaiQM 2566 โดยได้มอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และถุงยังชีพพร้อมด้วยสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ นางสาคร แซ่จง บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เนื่องด้วยต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง และพิการขาทั้งสองข้าง
โครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน"จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการสัญจรลงพื้นที่ทุกอำเภอหมุนเวียนกันไปเป็นรายเดือนๆล่ะ 1 ครั้ง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดราชบุรี ให้คนไทยรอดพ้นจากขีดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ