วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๕๕ น. - ๑๔.๐๐ น. ( กดหมายเลข ๕ ) 

      " ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ วันสถาปนาครบรอบ ๙๑ ปี สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  "

" สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นเสมือนศูนย์รวมที่หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี "

    วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ พันตรีหลวง อภิบาล ภูวนาท เป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์( คนแรก )  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ปัจจุบันสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ มีอายุถึง ๙๑ ปีแล้ว วัตถุประสงค์ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ คือส่งเสริมความรักความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างชาวปักษ์ใต้ฯ ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาบุตรหลานของสมาชิก และที่สำคัญคือ การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯเป็นเสมือนศูนย์รวมที่หล่อหลอมความรัก ความสามัคคี

    ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ วันสถาปนาครบรอบ ๙๑ ปี ของสมาคมชาวปักษ์ใต้ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีและคุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานจัดงานสถาปนาครบรอบ ๙๑ ปี สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อม ดร.อนันต์ ชูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเลขาธิการสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ , พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ , พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว , พันตำรวจโท(หญิง ) จิราภรณ์ พร้อมมูล , ผศ.ดร. กานต์ บุญศิริ , สถาพร ฤกษ์พิบูลย์ , ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ , อภิชาติ โจนน์สราญรมย์ , ร้อยตำรวจโท อำนวย ชุมจินดา , อารี ไกรนรา ,อภิชัย พันธุ์พิพัฒน์ ,ดร.เชวงศักดิ์ ลักษณะวิลาศ และคณะกรรมการพร้อมสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ ทุกท่านมาร่วมงานพิธีสงฆ์ ,ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระภิกษุทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ , นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์แจกข้าวกล่องพี่น้องประชาชนจำนวน ๓๐๐ กล่อง ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงปู่ทวด สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กหญิง มุกดา ปะกิระโส อายุ ๑๐ ขวบ จากโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกระบี่  ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีการการเล่นไวโอลิน พร้อมการแสดงมโนราห์เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรําและมีท่ารําที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นการร่ายรําและรับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกเล่นรับ-ส่งตลอดการแสดง ผู้รำมโนราห์สวมครื่องแต่งกายที่ทําด้วยลูกปัดหลากสี 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส 
:ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ