วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์และตลาดนัดคุณธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.19 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดคุณธรรมและงานยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคนดีศรีอุตรดิตถ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชน / องค์กร / อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 3 แห่ง ชุมชน / องค์กร / อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 119 แห่ง คนดีศรีอุตรดิตถ์ 81 ราย และสื่อมวลชนคุณธรรมจำนวน 27 ราย และเยี่ยมให้กำลังใจชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มาออกบูธนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย จำนวน 11 บูธ โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำชมบูธ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน 500 กว่าคน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ชุมชนดี และอำเภอดี ได้มีโอกาสมาพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นเวทีชม แชร์ เชียร์ คนทำดี สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมหรือบริบทให้เกิดแรงจูงใจให้มีการทำความดีและมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดสังคมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 นโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งมีคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันคือ “อุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัย ใฝ่สุจริต มีจิตอาสา” 

ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องช่วยกันสร้างเวที สร้างพื้นที่ให้คนทำดี มีที่ยืนในสังคม การทำดี มีคุณธรรม คุณทำได้ เราทำได้ ทุกคนทำได้ และที่สำคัญช่วยกันทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว โดยคิดดี พูดดี ทำดี มีสติ และไม่ประมาทในบทบาทหน้าที่ในภารกิจของตน และเป็นพลังช่วยกันส่งเสริมคนดีและขยายการทำความดีเพิ่มมาขึ้น  

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ