วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อยุธยา - ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
       วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ต แอนด์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ซึ่งมีบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 232 คน
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณและเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวเตือนภัย กรุงเทพมหานคร : เตือนภัย คนร้ายตระเวนดักยิงและปาก้อนหินใส่รถยามวิกาล บางรายโดน15ครั้งแจ้งความแต่ก็ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ