วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
 ณ ศูนย์ยุววาทศิลป์ วัดพระศรีอารย์ จ,ราชบุรี เมื่อวันที่ 17 ก,ย, 66 นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี ได้มอบหมายให้ครูมัลลิกา โชติมา ครูวันเพ็ญ บุญอ่อน และครูศรัญญา รูปสูง ครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยเด็กหญิง อารีรัตน์ จังทองศิริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุพรรณิกา ศรีนิล ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยและเด็กหญิงไพลิน อินทร์เพ็ง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีนายกิตติพล พรพิทักษ์พงศ์ สมาชิกชิกสภาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักเรียนประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ วัตถุประสงค์เพื่อผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดีมีคุณธรรมความสามัคคีโดยมีโค้ชเป็นผู้อบรมถ่ายทอดและฝึกเพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้นายชัยยา ศรีด้วง ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม และตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลเเห่งความภาคภูมิใจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ