วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 20 กันยายน  2566
 

หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดสตูลของหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
  ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอควนโดน  มอบหมายให้ นางสาวพรรณี  เพชรบุรี ปลัดอาวุโสอำเภอควนโดนเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกจำปาดะ พืช GI (Geographical Indication) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการอำเภอแก้จน ประชาชนรู้รักสามัคคีปรองดอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอ ได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเทคนิคการปลูกจำปาดะ การดูแลรักษา และยกระดับให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสร้างความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มอย่างยั่งยืน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

รายงานโดย
นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน
นายอับบาร ละใบจิ
จังหวัดสตูล
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ