วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/เปิดโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ อ,เมือง จ,ราชบุรี
 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" จังหวัดราชบุรี โดยมี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ภายในงานมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งพันคน กิจกรรมออกกำลังกายในครั้งนี้ แบ่งเป็นวิ่ง ระยะทาง 11.30 กิโลเมตร และเดิน ระยะทาง 6.30 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นและเส้นชัยคืออุทยานหินเขางู การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดทำโครงการฯ ขึ้น โดยให้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทย โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง พร้อมกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้ถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยมี แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นางสาววิลาวัลย์ พุตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ อุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ