วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
#เทศบาลนครอุบลราชธานี
กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ
ลอยกระทงในระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2566 นี้
  โดยภายในงานมีกิจกรรม
 ประกวดเรือไฟ  ประกวดกระทงขนาดใหญ่ 

โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 25666 ณ สำนักการศึกษา(ชั้น2) ตลาดใหญ่
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่☎️082-8698206
(คุณปริวัตร ปังอุทา)/คุณเยาวลักษณ์ แก้วลึก☎️ 081-2956045

  สำหรับรางวัลและเกณฑ์การตัดการประกวดกระทง และเรือไฟ ดังนี้ 

#กระทงขนาดใหญ่ รับเงินสนับสนุนกระทงละ 10,000 บาท

✅เกณฑ์การประกวดกระทง
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
- เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น
- ความประณีตสวยงาม
- ลอยน้ำได้
- ต้องนำกระทงมาตั้ง ณ ถนนคนเดินก่อนคณะกรรมการให้คะแนน ก่อน 15 .00 น.
✨รางวัลประกวดกระทง✨
🥇ชนะเลิศ เงินรางวัล     5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1   3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2   2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎗️รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

#เรือไฟประเภทตะเกียงและไฟฟ้า รับเงินสนับสนุน 35,000 บาท

✅เกณฑ์การประกวดเรือไฟทั้ง 2 ประเภท

- เรือไฟทุกประเภทมีความยาวอย่างน้อย 15 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

- ประกอบด้วยเรือไฟไม่น้อยกว่า 1,500 ดวง
✨รางวัลเรือไฟ✨
🥇 ชนะเลิศ เงินรางวัล    10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1    5,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2   3,000  บาท พร้อมถ้วยรางวัล
🎗️รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

#ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟแข่งเรือยาวลอยกระทง
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ