วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดีศรีราชา-ชลบุรี 
โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้แทนนายอำเภอศรีราชา ดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการ นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ ที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ คุณอรศศิพัทธ์ จันทร์สว่าง บก.ฝ่ายข่าว หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์และหัวหน้าศูนย์ข่าวภาค 2 หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศรีราชา-ชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายในศูนย์ฯ โดยจะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP Produce Champion ที่ขึ้นชื่อในอำเภอศรีราชาและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ และประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และจัดจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยง่าย ทั้งนี้ ได้มีการจัดระบบการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การให้ความรู้ ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาการจัดจำหน่าย เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนำร่องในอำเภอศรีราชาเป็นแห่งแรก และจะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการในอำเภออื่นๆ ต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ