วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผลจากการร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564
 กรณีที่มีกลุ่มทุนบุกรุกที่ดินราษฎรที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด จำนวน 14 ราย ที่ดินรวม 120 ไร่
ศาลปกครองยะลา พิพากษาให้ผู้ร้องราษฎรตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี ชนะคดีและให้รื้อถอนประตูรั้วเหล็ก กำแพงอิฐบล็อกคอนกรีต ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา 7 กันยายน 2566
>กราบขอบพระคุณ ดร.เสกสกล
อัตถาวงศ์ ที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในขณะนั้น และขอขอบคุณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
...ขอบคุณแทนราษฎร ตำบลรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี

     (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
( ศูนย์ประสานงานและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ กระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
มือถือ ID LINE 064-516-6794
มือถือ  ID Line 090-917-3259 หรือ
โทร .02-561-45-02
วันที่ 25 ตุลาคม 2566
    .................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ