วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
สถาบันวิทยาการ
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
เปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด (!!!)
(ในเครือ นมธจ.)
" หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 " ⚙️
(TLPF : Technology)
----------------   
เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนา 
ผู้นำยุคใหม่จึงต้อง
ไม่หยุดเรียนรู้  
"The Future is Technology"
ติดอาวุธ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปกับหัวข้อต่างๆ ที่เราควรต้องรู้ ในยุคปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต
- 2024 Technology Trends 
- Artificial Intelligence (AI) 
- Bitcoin and Investment
- Blockchain and FinTech
- Chat GPT
- Social Media Marketing
- Digital Content Marketing 
- 5G Technology
- Big Data Analytics
- Social Media Analytics
- Internet Of Things
- Startup Trends
- E-commerce Trends
- Cloud Computing
- Cybersecurity
- Quantum Computing
- Market Research Using Technology

*****************
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ