วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยบูรณาการร่วมฝึกทบทวน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) 
สร้างความเข้มแข็ง ดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน พื้นที่ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 

ที่ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย  พันเอก อภิชาต  รานอก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ลงพื้นที่พบปะ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในการฝึกทบทวน ชรบ. ในการนี้ได้จัดชุดครูฝึก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมการอบรมฝึกทบทวน (ชรบ.) ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยในครั้งมีผู้เข้าร่วมอบรมฝึกทบทวน (ชรบ.) จากพื้นที่ ตำบลนาด้วง ตำบลนาดอกคำ ตำบลท่าสะอาด  ตำบลท่าสวรรค์  รวมทั้งหมด 4 ตำบล จำนวน 300 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วงเทศกาลวันออกพรรษา และภารกิจต่างๆตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในพื้นที่ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
ในโอกาสนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยได้เสริมสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ การเฝ้าระวังการเตือนภัย ในเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคง อาทิเช่น ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้มแข็ง หลักการในการดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นกำลังที่สำคัญในการดูแลชุมชน เป็นบุคคลที่เสียสละและมีจิตอาสา ถึงแม้ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ บางภารกิจต้องเสี่ยงกับอันตรายต่อร่างกายและชีวิตในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ชุด ชรบ.ปฏิบัติกิจด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีความสงบสุข
นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ